PARYSKI BASEN

Bassin Parisien

obszar nizinny w płn. Francji, otoczony starymi masywami: Centralnym i Armorykańskim oraz Ardenami i Wogezami; rozległa niecka powstała w dolnej jurze, wypełniona późniejszymi osadami; w czasie trwania orogenezy alpejskiej (kreda i trzeciorzęd) pocięty różnokierunkowymi uskokami; klimat umiarkowany, ciepły, o cechach morskich; średnie temp. stycznia 2-3C, lipca 18C, roczne opady od 550 do 750 mm; odwadniany przez Sekwanę i jej dopływy: Yonne, Marnę, Oise; gł. miasta: Paryż, Reims, Hawr, Metz, Nancy, Rouen; ośrodek przemysłowy; ważny region gospodarczy.

Reklama

Powiązane hasła:

LOARA, OISE, ŚREDNIOWIECZE, PIKARDIA, ARTEZYJSKIE WODY, AISNE, BASSIN PARISIEN, ILE-DE-FRANCE, ARGONNY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama