TIHAMA

Tihāmah

pustynna nizina na Płw. Arabskim, rozciągająca się wzdłuż wsch. wybrzeży M. Czerwonego od Dżuddy w Arabii Saudyjskiej po Aden w Jemenie; dł. ok. 1500 km, szer. do 70 km, od wsch. ograniczona wys. do 3760 m łańcuchami górskimi Dżabal an-Nabi Szuajb i Dżabal al-Hidżaz; zbudowana z ilastych i piaszczystych osadów aluwialnych; znaczną część zajmują kamieniste i piaszczyste pustynie ze skalistymi ostańcami i ciągami wydm; klimat zwrotnikowy kontynentalny suchy; średnie miesięczne temp. sięgają 31C (jeden z najgorętszych regionów Ziemi); opady poniżej 100 mm rocznie; rzeki okresowe, epizodyczne, liczne powysychane koryta; roślinność uboga, miejscami trawy i krzewiaste zarośla; w zasolonych zagłębiach słonorośla; w oazach uprawa palmy daktylowej, prosa, bawełny, warzyw.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama