Reklama

WARCIAŃSKO-ODRZAŃSKA PRADOLINA

zachodnia część Pradoliny W-wsko-Berlińskiej; podłużne obniżenie między Pojezierzami Lubuskim i Wielkopolskim na płn. a Pojezierzem Leszczyńskim i Wzniesieniami Zielonogórskimi na płd.; po stronie pol. obejmuje dolinę środk. Odry na zach., torfowiska doliny Obry oraz dolinę środk. Warty na wsch.; dł. ok. 220 km, szer. do kilkunastu km, wys. 50-100 m; powstała w okresie zlodowacenia bałtyckiego w wyniku erozji spowodowanej spływem na zach. wód polodowcowych i rzecznych wzdłuż czoła lodowca.

Reklama

Powiązane hasła:

WARTA, PRADOLINA, ODRA, WIELKOPOLSKA NIZINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama