WSCHODNIOEUROPEJSKA NIZINA

obszar nizinny we wsch. Europie: w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Estonii, Litwie, Łotwie i Mołdawii, częściowo w Polsce; ograniczona Karpatami od płd. zach., Uralem od wsch., od Kaukazu na płd. wsch. oddzielona Obniżeniem Kumsko-Manyckim; rozległość z płn. na płd. ok. 2500 km, i ze wsch. na zach. 2000 km; maks. wys. 471 m, najniższy punkt 28 m p.p.m. (na wybrzeżu M. Kaspijskiego); geologicznie stanowi prekambryjską platformę wsch. Europy, o krystalicznym podłożu zalegającym na różnych głęb. (10 tys. m w niecce nadkaspijskiej) lub odsłania się jako tarcza ukr. (Wyż. Wołyńsko-Podolska); część płn.-zach. ma typowy morenowy krajobraz, wzniesienia ciągną się z płd. zach. na płn. wsch. zgodnie z czołem lądolodu; w części płd. występują wyżyny (Wołyńsko-Podolska, Naddnieprzańska, Środkoworosyjska, Nadwołżańska, Doniecka, Wielki Syrt) oddzielone od siebie nizinami (Naddnieprzańska, Czarnomorska, Ocko-Dońska, Nadkaspijska, Zawołże), którymi płyną rzeki: Dniepr, Don, Wołga, Ural. Klimat umiarkowany, na płd. wsch. kontynentalny suchy, na płn. wybrzeżach subpolarny; średnia temp. w styczniu od -20°C na płn. do -2°C na płd. zach., w lipcu - od 10°C na płn. do 25°C na płd.; roczna suma opadów od 150 mm na płd. wsch. do 650 mm na Wyż. Środkoworosyjskiej. Ok. 60% N.W. należy do zlewiska O. Atlantyckiego, 40% (gł. dorzecze Wołgi) to obszar o odpływie wewn.; najdłuższe rzeki: Wołga, Kama, Dniepr, Don, Peczora, Dwina; największe jeziora: Ładoga, Onega; jeziora sztuczne na Wołdze, Kamie, Dnieprze i Donie; flora N.W. to lasy sosnowe, świerkowe, mieszane z dębem szypułkowym, lipą drobnolistną, torfowiska, tundry z krzewinkami, mchami i porostami na płn. oraz krzewami z karłowatych brzóz i wierzb na płd.; stepy zaorane pod uprawy rolne; na płd. wsch. półpustynie piołunowe i słone. Bogactwa naturalne: rudy żelaza (Zagłębie Krzyworoskie), węgiel kam. (zagłębia Donieckie i Moskiewskie), ropa naft., gaz ziemny, łupki bitumiczne, boksyty, rudy manganu, sól kamienna, sole potasowe, fosforyty.

Reklama

Powiązane hasła:

ARCHANGIELSKI OBWÓD, ŚRODKOWOROSYJSKA WYŻYNA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama