KLIMASZEWSKI

Mieczysław (1909-1996)

geograf i geomorfolog; działacz polit.; prof. Uniw. Wrocławskiego i UJ (1964-72 rektor), czł. PAN, Saskiej Akad. Nauk w Lipsku, Akad. Przyrodników w Halle, Fiń. Akad. Nauk, Akad. Szwedzkiej; czł. międzynar. towarzystw geogr.; 1965-72 bezpartyjny wiceprzewod. Rady Państwa, 1967-72 prezes Tow. Łączności z Polonią Zagr. "Polonia"; prowadził badania w Karpatach i Sudetach (przedstawił nowy pogląd na geomorfologiczny rozwój Tatr i polskiej części Karpat), Alpach, na Spitsbergenie, w Brazylii i w Chinach; opracował i wprowadził metodę kartowania geomorfologicznego i hydrograficznego; autor podręcznika (pierwszego w j. pol.) Geomorfologia ogólna, kilkudziesięciu prac z zakresu geomorfologii i geologii czwartorzędu; red. i współautor Geomorfologii Polski.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama