NEY

Roman (ur. 1931)

Reklama

geolog, prof. i rektor AGH, czł. PAN, przew. komitetu ; 1980-81 sekretarz KC PZPR, wchodził w skład Biura Politycznego; prace naukowe dotyczące stratygrafii, złóż ropy naft., geofizyki stosowanej, tektoniki płyt; badacz Karpat, zapadliska przedkarpackiego i Lubelszczyzny.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama