Reklama

ACEH

autonomiczna prowincja Indonezji w płn. Sumatrze; pow. 55,4 tys. km2; ok. 4 mln mieszk., gł. Aczinowie; stol. Banda Aceh; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego; rybołówstwo; uprawa ryżu, kukurydzy, palmy kokosowej, pieprzu; w XIX w. niepodległy sułtanat, 1905 podbity przez Holendrów, od 1945 część Indonezji; w latach 70. XX w. pojawienie się tendencji separatystycznych na tle ekonomicznym, powstanie islamskiego Ruchu Wolnego Acehu; XII 2004 ciężko doświadczona skutkami silnego trzęsienia ziemi na O. Indyjskim, które spowodowało gigantyczną falę tsunami (ok. 150 tys. ofiar); 15 VIII 2005 po 30 latach walk podpisanie porozumienia pokojowego między separatystami a rządem, wprowadzającego szeroką autonomię.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama