ACHURIAN

rzeka w Armenii, graniczna z Turcją, l. dopływ Araksu; dł. 186 km; pow. dorzecza 9670 km2; wypływa z Małego Kaukazu; wykorzystywana do nawadniania.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama