AGLOMERACJA

(arch.)

silnie zurbanizowany obszar, duże skupienie ludności i zabudowy na stosunkowo niewielkim terenie, efekt rozrastania się istniejących ośr. miejskich; w Polsce a. warszawska, Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Reklama

Powiązane hasła:

URBANIZACJA, URBANISTYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama