EOLICZNE PROCESY

porywanie i unoszenie przez wiatr pyłów mineralnych i organicznych (deflacja), które działają mechanicznie na powierzchnię skał (korazja), oraz akumulacja niesionego przez wiatr materiału; w wyniku niszczącej działalności wiatru powstaje obniżenie powierzchni Ziemi i tworzenie rozmaitych form terenu, np. misa deflacyjna; jako wynik akumulacji eolicznej pyłu tworzy się less, grubsze cząstki osadzają się w postaci wydm; zjawiska te zachodzą na obszarach pozbawionych roślinności: na wybrzeżach mórz, piaszczystych i polarnych pustyniach, polach uprawnych w okresach przerwy wegetacyjnej (erozja gleby).

Reklama

Podobne hasła:

  • erozja, procesy niszczenia powierzchni...
  • erozja, całokształt procesów...
  • EROZJA, mechaniczne niszczenie...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama