KOTLINA

obniżenie terenu otoczone wzniesieniami, pagórkami, górami, okrągłe lub podłużne, o wklęsłym lub płaskim dnie; k. powstają w wyniku zapadania się pewnych obszarów pow. ziemi lub erozyjnego działania czynników zewn.; mogą mieć charakter otwarty, gdy odpływ wód jest możliwy, i zamknięty, gdy są bezodpływowe.

Reklama

Powiązane hasła:

KALAHARI, ŚRODKOWOBESKIDZKIE POGÓRZE, JELENIOGÓRSKA KOTLINA, PEDYMENT, KASZGARSKA KOTLINA, TAKYR, ŚNIEŻKA, ŚLĄSKO-ŁUŻYCKA NIZINA, KARRU, KALIFORNIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama