RÓWNIK

umowna linia, która opasuje obracające się ciało niebieskie, prostopadła do osi obrotu, jednakowo oddalona od obu biegunów, określana jako 0 szerokości (geograficznej dla Ziemi, areograficznej dla Marsa itd.); r. Ziemi mierzy 40 070 368 km; r. niebieski jest projekcją r. ziemskiego na sferę nieba.

Reklama

Powiązane hasła:

PÓŁKULE ZIEMSKIE, ZIEMIA, OCEANIA, DEKLINACJA, SFERA NIEBIESKA, ZWROTNIKI, OCEAN, SIATKA GEOGRAFICZNA, RÓWNOLEŻNIK, ERYDAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama