CZESKI MASYW

masyw górski w zach. Czechach, częściowo w Polsce, Niemczech, Austrii, ograniczony Sudetami, Rudawami, Lasem Czeskim, Szumawami i Lasem Bawarskim; zbudowany ze sfałdowanych skał prekambryjskich metamorficznych z intruzjami paleozoicznych granitoidów; silnie zniszczony; klimat umiarkowany ciepły, suchy; średni roczny opad 500-600 mm; gęsta sieć rzek (dopływów Wełtawy, Morawy, Odry); pokryty lasami iglastymi i mieszanymi; ponad 1200-1400 m - łąki górskie i torfowiska, w obniżeniach dąbrowy; wydobycie rud metali nieżelaznych i żelaza, węgla, cynku, ołowiu, uranu, grafitu, kaolinu; źródła mineralne (Karlovy Vary, Mariańskie Łaźnie); gł. m.: Praga, Pilzno, Czeskie Budziejowice, Hradec Králové, Pardubice.

Reklama

Powiązane hasła:

CZESKO-MORAWSKA WYŻYNA, AUSTRIA DOLNA, SUDETY, AUSTRIA GÓRNA, SZUMAWA, KARPATY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama