EDWARDSA WYŻYNA

płaskowyż w USA, w stanie Teksas, w płd. części Wielkich Równin; wys. do 832 m; rozcięty dolinami rz. Colorado i in.; klimat zwrotnikowy, kontynentalny, suchy; pokryty gł. sawanną; region ekstensywnej hodowli bydła, owiec, kóz; wydobycie ropy naft. i gazu ziemnego.

Reklama

Powiązane hasła:

PECOS, TEKSAS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama