ŁOPUSZAŃSKIE WZGÓRZA

wsch. część Wyżyny Przedborskiej przyległa do Gór Świętokrzyskich; szerokie obniżenie wypełnione utworami czwartorzędowymi, nad które wznoszą się pasemka ze skał jurajskich i górnokredowych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama