PIEDMONT

przedgórze wsch. Appalachów (USA), o szer. od 50 do 200 km; zbudowane gł. z odpornych skał paleozoicznych (łupki krystaliczne, gnejsy, kwarcyty); pow. nachylona w kierunku płd.-wsch., lekko pofalowana; urywa się wyraźną linią uskokową, tzw. linią wodospadów; rzadkie wzgórza ostańcowe o wys. do 700 m; spływające w kierunku Niz. Atlantyckiej rzeki tworzą liczne bystrza i wodospady; gł. rz.: Connecticut, Hudson, Susquehanna, Potomac, James; rolnictwo (sady, winnice, bawełna, tytoń); wydobycie rud żelaza, niklu, cyny; u podnóży wielkie ośr. przemysłowe: Waszyngton, Filadelfia, Baltimore, Richmond, Trenton.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama