Reklama

ARMIA CZERWONA

Robotniczo-Chłopska Czerwona Armia

nazwa sił zbrojnych Rosji radzieckiej i ZSRR; początkowo formacja ochotnicza, utworzona 28 I 1918, w związku z klęskami ponoszonymi przez armię ros. w wojnie z Niemcami; 23 II 1918 odniosła pierwsze zwycięstwo nad Narwą i tę datę przyjmuje się za dzień powstania A. Cz.; wobec braku oficerów L. Trocki zmobilizował carskich, powołując jednak w każdym oddziale komisarza polit. pilnującego lojalności oficerów i żołnierzy; 1937 Stalin przeprowadził czystki kadry oficerskiej A. Cz., zmniejszając jej wartość bojową, co dało znać o sobie na początku wojny z Niemcami; od 1946 p.n. Armia Radziecka; 1955-89 stanowiła gł. część sił zbrojnych Układu W-wskiego; stłumiła ruchy narodowe na Węgrzech, w Czechosłowacji i Afganistanie.

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKI KOMITET WYZWOLENIA NARODOWEGO, CURZONA LINIA, TUWA, BOREJSZA Jerzy, SZACK, TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI, LEGIONOWO, PAUSTOWSKI, KATYŃ, RADY NARODOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama