ALEKSANDER NEWSKI

(1220-63)

święty prawosławny, od 1236 książę Nowogrodu, od 1252 z nadania Tatarów wielki książę włodzimierski; prowadził zwycięskie wojny ze Szwedami (1240 zwycięstwo nad Newą, stąd przydomek) i Zakonem Kawalerów Mieczowych (1242); 1248/49 oddał Ruś pod władzę Mongołów i złożył im hołd; odrzucił wezwanie papieża Innocentego IV do uznania zwierzchności Stolicy Apostolskiej.

Reklama

Powiązane hasła:

DANIEL, PEJPUS, PSKOWSKIE JEZIORO

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama