Reklama

ARCHIMEDES

(ok. 287-212 p.n.e.)

Reklama

najwybitniejszy grecki fizyk starożytności, także matematyk, teoretyk statyki i hydrostatyki, prekursor rachunku nieskończonego; pierwszy oszacował wartość liczby p; wynalazł wielokrążek, zwierciadło kuliste (miał za jego pomocą dokonać próby podpalenia na odległość floty rzym.), zegar wodny i czerpadło ślimakowe; sformułował prawo wyporu (prawo Archimedesa; wg anegdoty na jego ideę wpadł podczas kąpieli w wannie, po czym natychmiast z okrzykiem heureka wybiegł nago z łaźni, by dokonać niezbędnych obliczeń); zginął podczas II woj. punickiej kierując obroną Syrakuz, zabity wg legendy przez żołnierza rzym., któremu słowami Noli tangere circulos meos, czyli Nie niszcz moich kół, zwrócił uwagę, by nie zadeptał obliczeń A. prowadzonych na piasku; traktaty matematyczne O kuli i walcu, Pomiar koła.

Powiązane hasła:

HYDRAULIKA, GEOMETRIA, DŹWIG, PAPPUS Z ALEKSANDRII, FIZYKA, PI, MATEMATYKA, ELEMENTY MASZYN, STATYKA, HEUREKA!

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama