BITWA NARODÓW

stoczona 16-19 X 1813 pod Lipskiem bitwa między armią Napoleona a wojskami koalicji Austrii, Prus, Rosji i Szwecji; w jej ostatnim dniu zginął ks. J. Poniatowski osłaniając odwrót pokonanych wojsk napoleońskich.

Reklama

Powiązane hasła:

LIPSK, LIPSKA BITWA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama