DOLLFUSS Engelbert

(1892-1934)

polityk austriacki; jeden z przywódców Partii Chrześcijańsko-Społecznej; 1932-34 kanclerz i min. spraw zagranicznych; dyktator, krwawo stłumił powstanie robotników w Linzu i Wiedniu; 1934 wprowadził konstytucję opartą na faszystowskich wzorach; przeciwnik Anschlussu, dążył do porozumienia z faszystowskimi Włochami; zamordowany w czasie puczu austriackich hitlerowców.

Reklama

Powiązane hasła:

GORBACH, SCHUSCHNIGG, LINZ, AUSTRIA, QUADRAGESIMO ANNO

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama