Reklama

KANUT VI

Knud (1163-1202)

król Danii od 1182, syn Waldemara I Wielkiego; 1185 zhołdował księcia zach.-pomorskiego Bogusława I; z pomocą brata Waldemara podbił kraj Obodrzyców i Holsztyn, wyprawiał się do Estonii; wydał kodeks prawa karnego Vederlov.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama