WIEDEŃSKA ODSIECZ

Reklama

wyprawa wojsk Jana III Sobieskiego na pomoc Wiedniowi (stol. cesarstwa habsburskiego) obleganemu przez Turków pod wodzą wielkiego wezyra Kara Mustafy; 12 IX 1683 zwycięstwo 27 tys. wojsk pol. i ok. 43 tys. wojsk austr.-niem. nad liczącą ok. 100 tys. armią turecką, m.in. dzięki atakowi husarii ze wzgórza Kahlenberg; bitwa położyła kres tureckiej ekspansji w chrześc. Europie, Polskę opiewano jako jej przedmurze.

Powiązane hasła:

TARCZA, AUSTRIA, KAROL V LEOPOLD, ŚWIĘTA LIGA, LUBOMIRSKI, KARA MUSTAFA, LEOPOLD I, JAN III SOBIESKI, MORSZTYN, DENHOFF Jan Kazimierz

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama