Reklama

ŽIŽKA Z TROCNOVA

Jan (ok. 1360-1424)

czeski bohater narodowy, jeden z przywódców ruchu husyckiego, hetman wojsk taboryckich (od 1420), jeden z najwybitniejszych dowódców wojskowych XV w.; uczestnik bitwy pod Grunwaldem (po stronie W. Jagiełły); twórca taktyki wojennej opartej o uzbrojone w artylerię ruchome tabory wozów; nieprzejednany wróg papiestwa i ces. Zygmunta Luksemburskiego; 1420-22 odpierał skutecznie kolejne antyhusyckie krucjaty (mimo utraty wzroku w 1421).

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama