ANDERS Władysław

(1892-1970)

Reklama

generał, polityk; 1914-17 oficer kawalerii ros., następnie w 1 Korpusie Pol. w Rosji; 1918 w WP; 1919 szef sztabu powstania wielkopolskiego, 1920 uczestnik wojny z Rosją; 1926 podczas zamachu majowego d-ca ochrony prezydenta RP; następnie m.in. d-ca Wołyńskiej i Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii; IX 1939 ranny, następnie w niewoli sowieckiej, więziony do układu Sikorski-Stalin; od 1941 d-ca Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR; III-IX 1942 wyprowadził (wbrew gen. Sikorskiemu) 62 tys. żołnierzy i ok. 100 tys. cywilnych Polaków na Bliski Wschód; w kampanii włoskiej 1943-1945 d-ca II Korpusu Polskiego, z którym m.in. zdobył Monte Cassino, Bolonię; II-VI 1945 p.o. Naczelnego Wodza PSZ; 1946-54 Wódz naczelny i Gen. Inspektor Pol. Sił Zbrojnych na Zachodzie; do końca życia na emigracji w Londynie, jeden z przywódców polit. uchodźstwa pol.; pozbawiony przez władze PRL obywatelstwa; pochowany na cmentarzu wojsk. na Monte Cassino; Wspomnienia lat 1939-46.

Powiązane hasła:

MONTE CASSINO, MAZURKIEWICZ, TUREK, DRUGI KORPUS POLSKI, ARMIA POLSKA W ZSRR 1941-42, WITTLIN, JANGIJUL, TOKARZEWSKI-KARASZEWICZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama