ANNA JAGIELLONKA

(1523-96)

Reklama

córka Zygmunta I Starego i Bony, królowa Polski od 1575, żona Stefana Batorego od 1576. Po wygaśnięciu 1572 dynastii Jagiellonów w linii męskiej, szlachta w tzw. pacta conventa zobowiązała króla-elekta Henryka Walezego do poślubienia A. J.; kiedy ten wyjechał do Francji nie dotrzymując obietnicy, podczas elekcji 1575 okrzyknięto A. J. "królem", przeznaczając jej za męża Stefana Batorego, którego poślubiła 1576. Po śmierci męża (1586) przyczyniła się do elekcji swojego siostrzeńca, Zygmunta III Wazy; gorliwa katoliczka, zwolenniczka kontrreformacji, utrzymywała ścisły kontakt z jezuitami (m.in. z P. Skargą); opiekunka Akademii Krakowskiej.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama