ZIĘTEK

Jerzy (1901-85)

Reklama

działacz narodowy i samorządowy na Śląsku; uczestnik powstań śląskich (w III d-ca kompanii), aktywny w plebiscycie; 1922-39 burmistrz Radzionkowa; 1930-35 poseł na sejm z listy BBWR; po IX 1939 w ZSRR w budownictwie wojskowym, od 1943 w Związku Patriotów Pol. i wojsku pol. (pułkownik, z-ca d-cy 3 dywizji); 1945-64 wicewojewoda (z-ca przew. Wojewódzkiej Rady Nar. w Katowicach), potem do 1975 przew. WRN /wojewoda; od 1963 czł., od 1980 z-ca przew. Rady Państwa; od 1945 czł. PPR / PZPR (1964-81 czł. KC); poseł na sejm; zasłużony dla modernizacji Śląska, m.in. inicjator budowy Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Stadionu Śląskiego, ronda katowickiego (nazwanego jego imieniem), urządzeń narciarskich oraz nartostrad w Szczyrku i wielu innych obiektów socjalno-gospodarczych.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama