AUSTROMARKSIZM

nurt w marksizmie prezentowany przez teoretyków austr. socjaldemokracji (M. Adler, F. Adler, O. Bauer, R. Hilferding), którzy próbowali łączyć marksizm z kantyzmem i kwestionowali jego materialistyczny charakter; w okresie rewolucji październikowej w większości zajęli stanowisko krytyczne wobec dyktatury bolszewików.

Reklama

Powiązane hasła:

HILFERDING, RENNER, ADLER Friedrich

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama