"DZIENNIK POPULARNY"

pismo informacyjno-polityczne w Warszawie 1936-37; utworzone z inicjatywy PPS i KPP; w skład redakcji wchodzili m.in.: N. Barlicki (red. nacz.), W. Grosz, S. Dubois, J. Hochfeld, S. Pollak, W. Wasilewska, Sz. Natanson, do współpracowników należeli: W. Broniewski, L. Kruczkowski, L. Szenwald, R. Werfel, E. Zegadłowicz; ostrzegało przed faszyzmem; nakład 50 tys. egz.; zlikwidowane przez władze sanacyjne; wydania "D.P." często konfiskowano, redaktorów spotykały aresztowania i represje.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama