KONSTYTUCJE

(hist.) w staroż. Rzymie akty prawne wydawane przez cesarzy w formie edyktów (rozporządzenia o ogólnym zasięgu obowiązywania, regulujące różne sprawy), dekretów (orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych i karnych), reskryptów (pisemne odpowiedzi na zapytania urzędników lub osób prywatnych), mandatów (służbowe instrukcje postępowania dla urzędników); próbą ich kodyfikacji były m.in.: Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis.

Reklama

Powiązane hasła:

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, NEPAL, KADYKS, KANCLERSKI SYSTEM RZĄDÓW, USTAWA, KAJMANY, USTRÓJ, NIHIL NOVI, KADŻAROWIE, OKTROJOWANIE KONSTYTUCJI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama