Reklama

NARODNICY

członkowie ros. ruchu demokratycznego działający 1861-95; twórca ideologii n. A. Hercen, głosił dojście Rosji do socjalizmu skróconą drogą (przez organizację wspólnot gminnych); n. poszukiwali niekapitalistycznych dróg rozwoju Rosji, głosili konieczność powstania chłopskiego, obalenia caratu i wprowadzenia socjalizmu agrarnego; rewolucja agrarna zastąpiona została w połowie lat 80. opcją reformistyczną (W.P. Woroncow, N.F. Danielson); 1876 n. zał. masową organizację Ziemla i Wola, w której 1879 doszło do rozszczepienia na zwolenników łagodniejszych form walki politycznej i sympatyków terroru (Narodna Wola); po serii aresztowań ruch n. stopniowo zanikał, część ich związała się z ruchem robotniczym; idee n. kontynuowali eserowcy.

Reklama

Powiązane hasła:

PIEROWSKA, NARODNA WOLA, SIERNO-SOŁOWJOWICZ, PROCES 193, CZORNYJ PIERIEDIEŁ, ODESSA, RAZNOCZYŃCY, PETROPAWŁOWSKA TWIERDZA, PUGACZOWA POWSTANIE, SOCJALIŚCI-REWOLUCJONIŚCI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama