"NOWE WIDNOKRĘGI"

1941-46 polskie czasopismo społ.-literackie w ZSRR; początkowo organ Związku Pisarzy Radzieckich wydawany we Lwowie; V 1942 reaktywowany pod red. W. Wasilewskiej jako organ Związku Patriotów Polskich; ukazywało się przejściowo w Kujbyszewie, potem w Moskwie; publikowano w nim utwory m.in. M. Jastruna, St.J. Leca, L. Pasternaka, T. Peipera, J. Przybosia, J. Putramenta, A. Ważyka.

Reklama

Powiązane hasła:

LAMPE, POLSKA. LITERATURA. OKRES 1939-45

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama