Reklama

"O CO WALCZYMY?"

deklaracja programowa PPR, ogłoszona 1943, autorstwa W. Gomułki; w sferze gospodarczej zapowiadała nacjonalizację przemysłu, transportu i banków oraz wywłaszczenia bez odszkodowania majątków obszarniczych, reformę rolną, wprowadzenie gospodarki planowej i rozbudowę przemysłu; w sferze politycznej wiązała wyzwolenie Polski z rolą ZSRR jako mocarstwa; w kraju proponowała utworzenie Rządu Tymczasowego i zjednoczenie ruchu antyfaszystowskiego "na bazie sojuszu robotniczo-chłopskiego"; w kwestii terytorialnego kształtu Polski postulowała powrót etnicznie pol. ziem. zach. i płn. oraz regulację granicy wsch. "zgodnie z prawem narodów do samostanowienia"; fundament Manifestu Lipcowego.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama