Reklama

ANTHEM

angielski chóralny utwór z tekstem, zwykle o treści biblijnej; rodzaj kantaty lub motetu; śpiewany w Kośc. anglikańskim od XVI w.; najwybitniejsi twórcy: H. Purcell i G.F. Händel.

Reklama

Powiązane hasła:

WIELKIEJ BRYTANII MUZYKA, ANGIELSKA MUZYKA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama