BACH Wilhelm Friedemann

(1710-84)

najstarszy syn Jana Sebastiana; kompozytor niem., organista i pianista w Dreźnie i Halle (przydomek B. "drezdeński"); autor kilkudziesięciu kompozycji wokalno-instrumentalnych (kantaty), koncertów na fortepian i inne instrumenty, sonat, kompozycji kameralnych, w których zaprezentował nowy styl kompozytorski oparty na wzmożonej uczuciowości, bliski sentymentalizmowi.

Reklama

Powiązane hasła:

BACH, POLONEZ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama