Reklama

PACELLI

Asprilio (1570-1623)

kompozytor włoski; 1595-1602 kapelmistrz Collegium Germanicum i bazyliki św. Piotra w Rzymie; od 1603 przebywał w Polsce, gdzie objął stanowisko dyrygenta kapeli królewskiej; motety, psalmy, msze, pieśni religijne (m.in. Pieśń ku czci św. Stanisława).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama