AKROPOLIS

Akropol.

Reklama

wizja przebudowy stworzona przez S.Wyspiańskiego przy współpracy architekta W.Ekielskiego (1904-06); według ich koncepcji Wawel jako polski Akropol ogniskujący życie całego narodu miał mieścić nowe budowle państwowe, naukowe i kulturalne; proponowano trzy reprezentacyjne drogi z bramami prowadzące na wzgórze, zbiegające się na placu Zwycięstwa, ozdobionym kolumną z rzeźbą Nike; nad Smoczą Jamą usytuowano "wysnuty z fantazji" gród Bolesławów z sarkofagiem Bolesława Śmiałego; zakładano uzupełnienie istniejących fortyfikacji o dwie baszty oraz rekonstrukcję murów dawnych kość. Św. Jerzego i Św. Michała.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama