JELINEK

Hanns (1901-69)

austriacki kompozytor i teoretyk muzyki; prof. Akad. Muz. w Wiedniu; utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe; operetka; autor podręcznika dodekafonii.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama