AUSTRIACKI TEATR

ukształtowany w średniowieczu; swój początek wiąże z widowiskami pasyjnymi, odgrywanymi w j. łac.; równolegle rozwijał się świecki teatr ludowy, który na przełomie XVI i XVII w. przekształcił się w teatr zawodowy, wędrowny; pierwszy budynek teatralny zbudowano 1628 w Innsbrucku, w XVIII w. pojawiły się kolejne, m.in. w Grazu, Linzu, Salzburgu i Baden; pierwsza narodowa scena działała w 'ego (Theater am Kärntnertor) i stanowiła odmianę commedia dell'arte (improwizację uzupełniał jednak zarys akcji); 1741 zał. cesarski Burgtheater, który 1776 przekształcono w scenę narodową pod opieką dworu; działały również teatry podmiejskie (Leopoldstadt, Josefstadt), prezentujące gł. sztuki komediowe, ale także utwory Schillera czy Grillparzera (w XIX w. stały się one miejscami prezentacji operetek - J. Straussa, F. Supp'go, F. Lehára); w okresie międzywojennym duże znaczenie dla teatru austr. miał M. Reinhardt, który 1920 zapoczątkował międzynarodowe festiwale teatralne w Salzburgu (kontynuowane do dziś) a w latach 1924-38 kierował słynną sceną Theater in der Josefstadt; współcześnie w Austrii działa ponad 50 teatrów (w tym liczne prywatne), z czego połowa w Wiedniu (m.in. Burgtheater, Staatsoper, Volksoper).

Reklama

Powiązane hasła:

BRUCKNER, THIMIG

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama