Reklama

GRUPA KRAKOWSKA

Reklama

ugrupowanie artystyczne, które powstało 1932 w Krakowie, zał. przez studentów ASP; należeli do niej m.in. S. Blonder, M. Jarema, L. Lewicki, S. Osostowicz, E. Rosenstein, B. Stawiński, J. Stern, H. Wiciński; reprezentowali oni lewicowy światopogląd i nowatorską postawę artyst.; nie posiadali wyraźnie określonego programu artyst., uprawiali zarówno sztukę figuratywną, zbliżoną do ekspresjonizmu, jak i abstrakcję. Pod koniec okupacji niem. uczestnicy G.K. skupili się wokół konspiracyjnego teatru T. Kantora. Na przełomie 1948/49 zorganizowali w Krakowie Wystawę Sztuki Nowoczesnej - pierwszą po wojnie i długo jedyną manifestację awangardy artyst. Od 1957 przyjęto nazwę G.K. II; do M. Jaremy i J. Sterna dołączyli: T. Kantor, T. Brzozowski, J. Nowosielski, J. Tarasin, J. Tchórzewski, E. Rosenstein, K. Mikulski, J. Maziarska. W 1961 do Grupy Krakowskiej przyłączyła się tzw.Grupa Pięciu, zwana później Grupą Nowohucką (Danuta Urbanowicz, Julian Jończyk, Janusz Tarabuła, Jerzy Wroński i Witold Urbanowicz). Reprezentowali oni nowy nurt w sztuce europejskiej - malarstwo materii. Miejscem wystaw G.K. jest galeria "Krzysztofory".

Powiązane hasła:

LEWICKI, MIKULSKI, TARASIN, MRÓZ, JAREMA, STERN, POLSKA. SZTUKA. OKRES MIĘDZYWOJENNY, WARPECHOWSKI, ROSENSTEIN, TCHÓRZEWSKI

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama