Reklama

ALKOHOLE

(arab.) pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające grupę hydroksylową; w zależności od rzędowości atomu węgla, z którym jest związana grupa hydroksylowa, wyróżnia się a. pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe; reagują z metalami alkalicznymi (również z magnezem, wapniem, glinem) dając alkoholany, kwasami karboksylowymi i mocnymi kwasami mineralnymi tworząc estry (estryfikacja); odwodnione przekształcają się w alkany lub etery; najbardziej znane: metanol, a. metylowy - bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu i ostrym smaku, silnie trująca, stosowana gł. jako rozpuszczalnik oraz etanol, alkohol etylowy - bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu i piekącym smaku, otrzymywana m.in. przez fermentację skrobi lub cukru, używana do celów spoż. i jako rozpuszczalnik; związki z dwiema lub więcej grupami hydroksylowymi (a. wielowodorotlenowe) określa się jako a. dihydroksylowe (np. 1,2 - etanodiol - glikol etylenowy) i trihydroksylowe (np. 1,2,3 - propanotriol - gliceryna).

Reklama

Powiązane hasła:

DAMARA, AKRYLOWY ALDEHYD, LIKWOR, PONCZ, WODOROTLENOWA GRUPA, ALUMOŻEL, ALKOHOLE TŁUSZCZOWE, DŻYN, LIKIER, ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama