Reklama

ALOTROPIA

(gr.) występowanie pierwiastka chem. w tym samym stanie skupienia, w dwu lub więcej odmianach, mających różne własności fiz. i chem.; odmiany alotropowe różnią się: ilością atomów w cząstce pierwiastka, np. tlen O2 i ozon O3 lub budową krystaliczną (grafit i diament); odmiany alotropowe są trwałe w danych warunkach temp. i ciśnienia; tworzą je również m.in. siarka, fosfor, selen.

Reklama

Powiązane hasła:

PIERWIASTEK CHEMICZNY, CYNA, WĘGIEL, CYNK, POLIMORFIZM, NIEMETALE, DWUPOSTACIOWOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama