ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA

dział filozofii zajmujący się problematyką człowieka w aspekcie egzystencjalnym, moralnym, estetycznym, społ., kulturowym, psychol.; a.f. zajmuje się sensem ludzkiej egzystencji, naturą ludzką, położeniem człowieka między przyrodą a Bogiem, stosunkiem człowieka do siebie samego, do drugiej osoby i do społeczeństwa; zakres badań a.f. wiąże ją z wieloma innymi dyscyplinami naukowymi, a jednocześnie każdy dział filozofii zajmuje się także a.f. (wg M. Schelera wszystkie centralne problemy filozofii sprowadzają się do pytań o istotę człowieka i jego miejsce we wszechświecie); współcześnie wyróżnia się dwa zasadnicze stanowiska w a.f.: zorientowane biologicznie (człowiek jest - za Nietzschem - nieustalonym ostatecznie zwierzęciem) i kulturowo (człowiek jako twórca i wytwór kultury), przy czym poglądy większości filozofów sytuują się pomiędzy tymi dwoma biegunami; za twórcę współcz. a.f. uznaje się M. Schelera (Stanowisko człowieka w kosmosie, 1928), także H. Plessnera, A. Gehlena; problematyka a.f. zajmuje również centralne miejsce w egzystencjalizmie.

Reklama

Powiązane hasła:

NATURY PRAWO, PLESSNER, PSYCHOFIZYCZNY PROBLEM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama