Reklama

AUGUSTYN

Aureliusz Augustyn (354-430)

Reklama

święty, biskup, filozof i teolog, ojciec i doktor Kościoła; od 396 biskup Hippony; najwybitniejszy myśliciel wczesnego chrześcijaństwa; początkowo pod wpływem manicheizmu, potem neoplatonizmu, dokonał udanej syntezy platonizmu z katolicyzmem (głosił pierwszeństwo intuicji, woli i uczucia nad rozumem), idee potraktował jako myśli Boga, którego istnienie jako bytu absolutnego stało się gwarantem prawdy; wg A. wiedza i miłość do Boga uzupełniają się, a wszelkie autentyczne poznanie prowadzi do Boga i oddania się mu; zło uznawał za brak dobra lub "odwrotną stronę" dobra; w dziele O Państwie Bożym przedstawił dzieje świata jako jednorazowy linearny proces przebiegajacy w kilku fazach; dzięki stworzeniu narzędzi pojęciowych, służących do uzasadnienia stanowiska Kościoła, wywarł na myśl chrześcijańską ogromny wpływ - decydujący w średniowieczu, a jako augustynizm do dziś atrakcyjny; najważniejsze dzieła: Wyznania, O doktrynie chrześcijańskiej, O Trójcy świętej, autor listów i kazań.

Powiązane hasła:

ILUMINIZM, OJCOWIE KOŚCIOŁA, ALIPIUSZ, MANICHEIZM, APOLOGETYKA, MALEBRANCHE, AUGUSTIANIE, OTTO Z FRYZYNGI, BERBEROWIE, PRZEZNACZENIE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama