AWICENNA

właśc. Ibn Sina Abu Ali (980-1037)

Reklama

lekarz, filozof i poeta arab. pochodzenia tadżyckiego; wychodząc od koncepcji neoplatońskich i Arystotelesa uznał istotę i istnienie za zasadnicze elementy bytu; istota rzeczy sama z siebie jest od istnienia niezależna; ze swej istoty istnienie przynależy tylko Bogu; wywarł wpływ na wielu chrześcijańskich myślicieli i teologów średniowiecza; autor ponad 150 prac z wielu dziedzin nauki, poematów dydaktycznych, komentarzy do dzieł Arystotelesa w duchu neoplatonizmu; swoje poglądy na temat metafizyki, logiki, fizyki, geologii, teorii muzyki i medycyny zawarł m.in. w dziełach Kitab asz-szifa (Księga uzdrowienia), Kitab an-nadżat (Księga wybawienia), Kitab al-iuszarat wa tat-tanbihat (Księga wyjaśnień i uwag) oraz Kanun fi't-tibb (Kanon medycyny); ta ostatnia przez całe stulecia uważana była za podstawę teorii i praktyki lekarskiej; prześladowany za życia przez muzułm. ortodoksów (wiele dzieł po śmierci spalono) doczekał się uznania na Zachodzie, gdzie obdarzano go przydomkiem "Księcia filozofów".

Powiązane hasła:

ALCHEMIA, ARABSKA LITERATURA, WETERYNARIA, PETRUS HISPANUS, IBN SINA, KARMACI, ANWARI Auhaduddin, IRAKU LITERATURA, HAMADAN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama