LUDÓW PRYMITYWNYCH SZTUKA

pojęcie obejmujące sztukę społeczeństw niecywilizowanych, które nie uległy jeszcze wpływom europejskim (Afryka na płd. od Sahary, niektóre ludy azjatyckie, tubylcy w Australii i Oceanii, ludy krągu subarktycznego); odrębność tej sztuki polega na jej funkcjonalności (rozumianej w sensie użytkowym i magicznym), cechą specyficzną jest korzystanie z dostępnych materiałów i brak monumentalności; obejmuje: budownictwo, rzemiosło (zwł. kowalstwo, obróbka skór, drewna, garncarstwo, tkactwo, plecionkarstwo), rzeźbę, ozdoby ciała (tatuaże); poglądy na sz.l.p. ewoluowały od negatywnych po pełne uznanie jej zalet; inspirowała też wiele prądów sztuki współczesnej (np. kubizm).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama