Reklama

PARTIE POLITYCZNE W POLSCE PO 1989

zmiana systemu politycznego w Polsce (upadek rządów monopartyjnych, nowelizacja konstytucji), wprowadzenie demokratycznych reguł gry politycznej (warunkiem rejestracji partii posiadanie 15 zdeklarowanych na piśmie członków) zaowocowały m.in. powstaniem kilkuset partii polit.; większość nowych partii to efemerydy lub tzw. partie kanapowe – bez organizacji, zaplecza ludzkiego i finansowego;znaczącą pozycję zajęły partie powstałe z przekształcenia organizacji istniejących w PRL (Socjaldemokracja RP jako sukcesor PZPR i Polskie Stronnictwo Ludowe powstałe z ZSL); los nowych partii zaliczanych do centrum i prawicy okazał się zróżnicowany; niektóre z nich po początkowych sukcesach (wprowadzenie swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu) utraciły zaufanie wyborców (np. Unia Wolności, BBWR, Konfederacja Polski Niepodległej), inne ulegają stałym przekształceniom łącząc się i dzieląc na przemian (np. Porozumienie Centrum czy Zjednoczenie Chrześc.-Narodowe). Na przełomie lat 2001/02 ukształtowała się nowa mapa polit. w Polsce; SdRP przekształciła się w Sojusz Lewicy Demokratycznej, który w koalicji z Unią Pracy wygrał wybory parlamentarne 2001; utrzymało się znaczenie PSL, któremu wśród wiejskiego elektoratu przybył groźny konkurent w postaci populistycznej Samoobrony; na prawicy uległ rozpadowi AWS, w jego miejsce pojawiły się bliższa centrum Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość, nadto do parlamentu weszła jeszcze Liga Rodzin Polskich skupiająca liczne drobne partie polit. o profilu prawicowo-nacjonalistycznym, ultrakatolickim itp.; zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (2002) w instytucjach typu prokuratura, wojsko, policja, Straż Graniczna, UOP, NIK obowiązuje zakaz zrzeszania się w partie polityczne (wymagana jest programowo apolityczność); w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji obowiązek zawieszenia członkostwa.

Reklama

Powiązane hasła:

KASAVUBU, REPUBLIKANIE, PARTIA, POLSKA KOMISJA LIKWIDACYJNA, PARLAMENT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama