Reklama

Reklama

ŚWIADOMOŚĆ NARODOWA

poczucie przynależności do określonego narodu i solidarności z innymi jego przedstawicielami; jeden z komponentów pojęcia naród; poprzedzona przez poczucie przynależności rodowej, stanowej i do wspólnoty regionalnej, tworzyła się stopniowo od końca średniowiecza, w Polsce początkowo gł. wśród szlachty, później wśród mieszczan; w XIX w., w miarę postępów oświaty, objęła także chłopów; rozwój ś.n. jest silnie uzależniony od dziejów narodu i wspólnot etnicznych (np. w Afryce dopiero się wykształca).

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama