alfabety słowiańskie

1) głagolica - najstarszy a.s. zastąpiony cyrylicą; 2) cyrylica (od imienia św. Cyryla) - alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na majuskule, powstałe w Bułgarii na przełomie IX i X w., używane w części zabytków staro-cerkiewno-słowiańskich; 3) grażdanka - a. oparty na cyrylicy, wprowadzony w Rosji przez cara Piotra Wielkiego (1708), używany ze zmianami do dziś.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama