SEDYMENTOLOGIA

interdyscyplinarna dziedzina naukowa, część geologii zajmująca się procesami powstawania współcześnie osadów i badająca zachodzenie tych procesów we wszystkich epokach geol. na podstawie badań fizyko-chem. skał osadowych; powstawanie osadów naturalnych symuluje się eksperymentalnie w warunkach laboratoryjnych; odtworzenie na danym obszarze sedymentacyjnym warunków z dawnych epok geol. pozwala na sporządzanie map paleograficznych i paleoklimatycznych; s. wykorzystuje osiągnięcia m.in. petrografii, geochemii i geofizyki, hydrodynamiki, mineralogii, paleogeografii, oceanologii.

Reklama

Powiązane hasła:

HALICKI, DŻUŁYŃSKI Stanisław, PETTIJOHN

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama